مديريت تحصيلات تكميلي

 

 
مديريت تحصيلات تكميلي

مدير: دكتر علی اصغر قديمی 

2761009-0861

4- 2777401 داخلي 253
پست الكترونيكي
: u-h-education@araku.ac.ir
اين
مديريت در سال 1378 به دليل نياز به حوزه‏اي مستقل از آموزش به منظور ايجاد هماهنگي در برنامه‏هاي آموزشي وپژوهشي دوره‏هاي كارشناسي ارشد و اجراي مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي و همچنين تلاش در جهت گسترش دوره های تحصيلات تکميلی فعاليت خود را آغاز نموده است.

 
 

 ثبت نام دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اراك در سال 1391

 

 
اطلاعيه
قابل توجه داوطلبان محترم متقاضي ادامه تحصيل در دوره
91-92دكتري
دانشگاه اراك
كليك بفرماييد

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 92-91
(word)


كد رهگيري
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ورساله دكتري


اخبار, اطلاعيه ها و آيين نامه های تحصيلات تکميلی


دستور العمل اجرايي آيين نامه دوره دكتری (Ph.D )
دانشگاه اراك(
word.pdf)

 

راهنمای دانشجويان دوره دكتری(Ph.D 1*Ph.D2 )


فرمهای مربوط به دوره دكتری(كليك بفرماييد)

                                                          

6 5 4 3 2 1
12  11  10 9 8 7
18 17 16 15 14 13
     22  21  20 19


 

فرمهاي مربوط به دوره كارشناسي ارشد كليك بفرماييد 

6 5 4 3 2 1
12   11  10  9  8  7
 18  17  16  15  14  13
       21  20  19


 
دستور العمل اجرايي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد(pdf-word)

 

 

  دوره های کارشناسی ارشد بدون آزمون(PDF, Word , HTML)    مقررات وآيين نامه ها ی آموزشی دوره های تحصيلات تکميلی(PDF
, Word , Html   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 راهنمای   راهنماي تدوين پايان نامه(PDF, Word , Html )
 

 اطلاعات پايان نامه های تحصيلات تکميلی 

 

 

        
  
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تلفن: