حوزه رياست

 
نام قسمت  داخلي مستقيم دورنگار                                   نام قسمت             داخلي                     مستقيم                      دورنگار              
            دفتر رياست                   214-240  2771446 2770050          گزينش                              223-250  2761006  2761006
 روابط عمومي  256-257  2780803 2780803       دفتر ايثارگران و ستادشاهد                                  303 2767305 2767305
مدير روابط عمومي  252  2780602 2780803 اتاق شورا 245    
 مديرحراست  246 2774882 2761806  دبيرخانه 289  2774031 2774031
دفترحراست  241-248      سالن دفاعيه 375    
 نهاد رهبري  243 2761008  2761008  خدمات  249    

 حوزه معاونت پشتيباني و برنامه ريزي

 
دفتر معاونت پشتيباني وبرنامه ريزي  2181  4173327  4173326  بودجه- آمارواطلاعات  2173 4173325  
 مديريت بودجه و تشكيلات  2165 4173320 4173320  رييس تداركات  2155 4173330 4173313
 مديريت فني و عمراني  2147 4173410 4173420  تداركات 2154 4173330  
 مديريت امور اداري  2158  4173322 4173321  كارشناسان دفترفني 2171 4173411  
 مديريت امورمالي  2164 4173328  4173328  جمع دار اموال 2175 4173319  
 رييس كارگزيني  2150  4173323  4173323  مشاور حقوقي  2183    
 رييس حسابداري  2163  4173319  4173319  بازنشستگي و رفاه 2148    
 حسابداري  2170 4173316    حقوق و دستمزد 2168 4173319  
 آموزش كاركنان  2179      انبار مركزي دانشگاه 2048    
 بايگاني حسابداري  2167      نقليه دانشگاه 225 2780701  
ديوان محاسبات  2161      نقليه پرديس  2108 4173407  
 كارگزيني هيت علمي  2151     دفتر فني  2169 -2149 4173411  
 دبيرخانه و ماشين نويسي  2180            
 تشكيلات  2156  4173324          
دفتر روابط بين الملل 2176  4173311          

    حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي       

 نام قسمت  داخلي  مستقيم دورنگار  نام قسمت داخلي مستقيم دورنگار
 دفتر معاونت  390  2777024 2764955 استاد سرا 305    
 مدير فرهنگي  282  2763555 2780802  خدمات 301    
 مدير دانشجويي 387  2780600  2780600  انجمن ورزشي 331    
 اداره خوابگاهها  388-398  2776330 2222314  انجمن هاي علمي ونشريات 324 2767309  
اداره رفاه  383-385      دفتر نهاد برادران 264-265 2774005  
فوق برنامه  218      دفتر نهاد خواهران 273 2774005  
 مدير تربيت بدني  393  2766860 2766860  انجمن اسلامي برادران 213 2774099  
 حسابداري دانشجويي  382      انجمن اسلامي خواهران 213 2774099  
 ماشين نويسي  396      بسيج دانشجويي برادران 272 2780740  
انتشارات 276      بسيج دانشجويي خواهران 275 2780720  
 آشپزخانه  310      مدير اجرايي نهاد رهبري 264    
 سرپرست سلف سرويس  306  2760101    درمانگاه 224    
 دفتر محبان اهل بيت  322            
 رزرو غذا وژيتون فروشي  313  2767138    بهداشت و تغذيه 381 2767139  
 دفتركانونها  312  2774881    بايگاني 384    
 سالن 8 شهريور  292      دفتركانونهاي علمي و ادبي 325    
 آزمايشگاه مقاومت مصالح  328      دفتر مدير كانونها 312  2774881  
 شوراي صنفي 294 2762084    تربيت بدني خواهران 399    
 مركز مشاوره 316 2767137 2767137  تربيت بدني برادران 397    
 انجمن اسلامي مستقل دانشجويان 402      دفتر هيت جوادالايمه   2768246  
واحد فني 389     سالن ورزشي پرديس     4173442  
آزمايشگاه كنترل فرايند 302            
امور فرهنگي دانشجويي (پرديس) 2074            

      گروه هاي آموزشي  

 گروه الهيات        
 نام قسمت     دورنگار        
 مدير گروه الهيات(دكترخوش منش) 361      مدير گروه زبان انگليسي 351    
دكترطيبي و حقي 360            
 دكترقاسمي،خانم احساني،دكتردشتي 362      دكتر عامريان - كشاورز 348    
گروه تاريخ         دكتر احمديان - رجايي 358    
 مديرگروه تاريخ 336      دكتر يزداني 347    
 دكترسلطانيان،دكترناصري راد 332      آقايان حسيني - حري 349    
 دكتر اصلاني 334      لابراتور زبان 284    
گروه معارف               
 مدير گروه معارف 337  2768243    مدير گروه ادبيات 370    
 حسن بيگي ، ابراهيمي راد 329      خانم دكتر داوودي 371    
 دفتر گروه 335      دكتر جمالي- دكترعبدالهيان 366    
گروه ادبيات عرب        خانم دكتر صهبا 367    
 مدير گروه 363      دكتر مشيدي 368    
 دكتر رجبي ، اناري 364      دكتر ذوالفقاري - خانم دكتر موسوي 369    
گروه تربيت بدني               
 دكترگلپايگاني ، طاهري 340      مدير گروه 353    
 دكترخواجوي،خسروي زاده 341      آقايان عبدي - شاه حسيني 352    
 ميناسيان 342      دكتر 357    
خانم دكترشهرجردي،حسن بيگي 343      دكتر هاشمي مقدم 355    
 دكترخلجي 344      خانمها ذوالقرنين - صياد 354    
         آقايان مينا - موسوي پور 356    
 
 
       دفتر صمعي و بصري  280    

حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي 

 نام قسمت    مستقيم دورنگار  نام قسمت داخلي مستقيم دورنگار
 دفتر معاونت 255  2776001 2780801  سايت اساتيد 299    
 مركز اطلاع رساني 323  2780702    آموزشهاي آزاد 267 2760105  
مدير نظارت و ارزشيابي 254 2762089    دفتر نظارت و ارزشيابي 223  2762089  
 مديرآموزش 232  2770099    ثبت نام 315    
 دفتر آموزش 220  2770099    بايگاني 211    
 دفتر تحصيلات تكميلي  253 2761009    انتشارات 276    
 مدير مركز كامپيوتر 279  2780601    ماشين نويسي 315    
 دفتر استعداد هاي درخشان 259      كميسيون موارد خاص 394    
 دانشگاه مجازي 406 2780700 2780700  خدمات معاونت آموزشي 300    
 دايره فارغ التحصيلان  236      خدمات حوزه آموزش 212    
 دفتر خدمات آموزشي  235            
 دايره امتحانات 239            
 دفتر معاون آموزش 237            

   حوزه معاونت پژوهشي       

نام قسمت داخلي مستقيم دورنگار  نام قسمت داخلي مستقيم دورنگار
دفتر معاونت پژوهشي   2765003 2776363 دفتر ارتباط با صنعت   2765007  
 دفتركارشناس پژوهش   2765004          

           دانشكده كشاورزي       

 نام قسمت  داخلي مستقيم دورنگار  نام قسمت داخلي مستقيم دورنگار
رييس دانشكده   410  2761007  2761007 آموزش و اموردانشجويي  408 2762087  
 مدير گروه باغباني 227     معاونت اداري  411    
 مدير گروه آبياري  228      گروه گياهان دارويي 412    
 گروه مهندسي آب 229      خدمات 413    

      دانشكده فني و مهندسي

 نام  داخلي      مستقيم          دورنگار  نام قسمت داخلي مستقيم دورنگار
 رييس دانشكده 5000     شورای صنفی  5013     
دفتر ریاست دانشکده 5005     بسیج دانشجویی  5014
 
   
معاونت اداری و مالی 5200      انجمن هاي علمي 5015     
 حسابداری  5201     تحصیلات تکمیلی 5109     
 تدارکات  5202     انتشارات 5110     
 دفتر ارتباط با صنعت              
 مخابرات      4173446-8        
دبیرخانه 5007            
اتاق کنفرانس 5008            
 حراست 5009            
دفتر نهاد 5010            
آبدارخانه  5011            
 کارشناس دانشجویی 5012            
گروهای آموزشی دانشکده فنی        
گروه عمران     گروه شیمی    
 مدیر گروه 5300      مدیر گروه   5400    
    کارشناسان گروه     کارشناسان گروه شیمی
 منصور صیدی 5301      عابدین بخشی  5401     
 هادی حمزه لوییان 5302      عاطفه یگانه  5402     
اساتید گروه     اساتید گروه     
 دکتر علیرضا آذربخت 5304           دکتر علیرضا فضلعلی        5403     
دکتر سعید مقیمی  5305      دکتر عبدالرضا مقدسی  5404     
دکتر اصغر لادریان 5306     دکتر مصطفی کشاورز   5405    
دکتر مهدی درخشندی 5307     دکتر ابوالفضل براتی   5406    
دکتر سید حمید هاشمی 5308     دکتر صادق مرادی   5407    
دکتر علی سنایی راد  5309      دکتر کاظم مطهری   5408    
 دکتر ابوطالبی 5310      دکتر حسین امانی  5409     
آزمایشگاههای عمران دکتر محسن حسینی 5410     
آز مکانیک خاک 5311     دکتر عزت اله جودکی  5411     
آز مکانیک سنگ 5312     دکترسید تقی میری  5412     
آز مقاومت مصالح 5313     آزمایشگاههای شیمی    
آز مصالح ساختمانی 5314     سیالات و هیدرولیک   5413    
آز تکنولوژی بتن 5315     انتقال حرارت   5414    
آز هیدرولیک و سیالات 5316     کنترل فرایند   5415    
آز روسازی 5317     عملیات واحدها   5416    
        تحقیقات مهندسی شیمی   5417    
        شیمی پلیمرها   5418    
        خواص پلیمرها   5419     
         محیط زیست وبیوتکنولوژی 5420    
        نفت   5421    
 گروه کامپیوتر      گروه برق
 مدیر گروه  5500      مدیر گروه  5600    
    کارشناسان گروه        
 سپیده ابوالمعالی  5501            
سمیرا جلالوندی 5502            
سعید احدی 5503            
 اساتید گروه            
               

  دانشكده ادبيات و علوم انساني       

 نام قسمت  داخلي مستقيم دورنگار نام قسمت داخلي مستقيم دورنگار
 رييس دانشكده  376 2760104  2760104  آموزش دانشكده ادبيات 338-346    
 معاون اداري و مالي  283 2774880    امور فرهنگي 403 2767310  
 معاون آموزشي  372 2768244          

       جهاد دانشگاهي       

نام قسمت  داخلي مستقيم دورنگار نام قسمت داخلي مستقيم دورنگار
 دفتر رياست  269-270  2785550  2770470  پژوهشي جهاد  320    
 روابط عمومي 320  2764600    انجمن هاي علمي 277    
 معاونت فرهنگي  266  2774006 2774006  فروشگاه كتاب جهاد 226  2789690  
 كانون قران  219      فوق برنامه 271 2767308  
 حسابداري  262 2764600    امور اداري جهاد  274  2789690  
دفتر فرهنگي جهاد(پرديس) 2038            

       شركت تزكيه و تربيت       

نام قسمت  داخلي مستقيم دورنگار        
دفتر شركت تعاوني  318  2765440          
 فروشگاه تعاوني  401            
 دفتر فروشگاه              

         كتابخانه مركزي        

 نام قسمت  دخلي مستقيم دورنگار  نام  قسمت داخلي مستقيم دورنگار
مدير كتابخانه  285  2774008 2774008  نشريات 373    
 معاونت كتابخانه  287      امانت كتاب 290    
 فهرست نويسي  286      صحافي كتاب 293    
 مرجع  288      خدمات  291    
 اطلاع رساني 323 2780702 2780702        

     نگهباني ها       

 نام قسمت  داخلي  مستقيم دورنگار نام قسمت داخلي مستقيم  دورنگار
 مركز پيام  206      نگهباني ورودي پرديس  2130    
 نگهباني در شمالي دانشگاه  209      نگهباني خروجي پرديس 2145    
 نگهباني در جنوبي  309      نگهباني سمت سپاه      
 نگهباني دكتر حسابي  206      نگهباني علوم پايه 2120-2132    
دفتر نگهباني دانشگاه  314-281      نگهباني دانشكده فني و مهندسي 209    
نگهباني انبار مركزي 2048            

        خوابگاه ها

نام خوابگاه  داخلي  مستقيم دورنگار نام خوابگاه  داخلي  مستقيم دورنگار
 خوابگاه الزهرا    3661551-3    خوابگاه اطهر   2244170  
 خوابگاه امير كبير    2785590 2774220  خوابگاه ريحانه   2244209  
 خوابگاه فاطميه    2785300    خوابگاه حديث      
 خوابگاه شهيد رضايي   4173412 4173418        

             بانك تجارت شعبه دانشگاه      

 
 نام قسمت  داخلي  مستقيم دورنگار        
بانك پرديس جديد  2174  4173432-4 4173438-9        
 بانك دانشگاه قديم  215  2780800          

        امور فني       

نام قسمت  داخلي مستقيم دورنگار نام قسمت داخلي مستقيم دورنگار
 برق و مخابرات دانشگاه  221-2      برق و مخابرات پرديس 2121    
تاسيسات دانشگاه 330      تاسيسات پرديس 2131    
دفترفني دانشگاه  389  2220479    دفترفني پرديس 2171  4173411  

           دانشكده علوم پايه       

نام قسمت  داخلي مستقيم دورنگار نام قسمت داخلي مستقيم دورنگار
رييس دانشكده  2071     شبكه رايانه 2125    
دفتر رييس دانشكده  2070  4173400 4173406  آمفي تاتر 2127    
 معاون اداري و مالي  2080  4173421 4173421  سلف سرويس 2128    
 معاون آموزشي و پژوهشي  2082  4173414 4173414  آشپزخانه 2106    
 تحصيلات تكميلي  2083      امورتغذيه 2107  4173437  
آموزش  2084  4173419    آبدارخانه 2075    
 حراست  2087  4173422 4173422  انجمن علمي زيست وشيمي 2116    
 اتاق شورا  2073      انجمن علمي رياضي وفيزيك 2117    
 دبيرخانه  2074      دفترنهاد رهبري 2077 4173417  
 اتاق اساتيد  2076      انتشارات 2122    
 مسيول كتابخانه  2085      امور مالي 2082    
 امور دانشجويي  2132  4173419    دفتر جهاد 2119    
 كتابخانه  2086      دفتر خدمات 2100    
 گروههاي آموزشي  2124  4173415    شوراي صنفي 2118    
 آبدارخانه گروه ها  2069  2069   بسيج دانشجويي    4173316   
امور دانشجويي و فرهنگي 2074     دفتر نهاد خواهران  2047    
دانشجويان دكتري 2123            

      گروه هاي آموزشي دانشكده علوم پايه       

گروه  زيست 
 
      گروه فيزيك
مدير گروه زيست  2030  4173317   مدير گروه فيزيك  2050  4173318  
 گروه آموزشي زيست  2024      گروه آموزشي فيزيك 2051    
 دكتر شايسته فر  2024      دكتر ذوالانواري  دكتر پور ايماني 2052    
 دكتر ملك سليماني  2025      دكتر قرخي - حسن خليلي 2053    
 دكتر آبنوسي - دكترصفايي  2026     دكتر ابوالحسني- محمدرضاجعفري 2054    
 دكتر نوري  دكترعسگري  2027     دكتر نبيوني 2055    
 دكتر شريعت زاده - دكتر امير جاني  2028      دكتر حميدي - دكترميرزايي 2056    
        دكتر مويدي - دكترمهدي ميرزايي  2057    
         دكترزنده نام - دكترصادقي 2058    
   گروه شيمي
 
      گروه رياضي
 مدير گروه شيمي  2040  4173415   گروه رياضي 2061    
 گروه آموزشي شيمي  2051      مديرگروه رياضي 2060 4173416  
 خانم خاقاني نژاد - خانم كلاته  2032     دكترسهرابي 2062    
 دكترخانمحمدي  2033      دكترپاكياري واميرمافي 2063    
 دكتر فقيهي  2034      سيدنوراله موسوي 2064    
 دكتر اماني  2035      دكترنشواديان و پارچه طلب 2065    
         دكتر نظري و سيدجوادي 2066    
         دكترسپهريان و ريخته گرزاده 2067    
        دكترعرفي و فولادي 2037    

       شركت هاي طرف قرارداد و پروژه هاي ساختماني

 
 نام شركت  داخلي  مستقيم  دورنگار  نام شركت  داخلي  مستقيم  دورنگار
شركت رسا برق الكتريك(برق و مخابرات) 2121 2781862 2763048 نوين پولاد(برودتي و حرارتي )  3131    
 شركت يابان (سالن ورزشي )        شركت راوه    4173441  
 شركت كارادژ( مسجد و محوطه سازي )    4173436    شركت نو گستر    4173454  4173455
 شركت سيويل دز( دانشكده فني و مهندسي )    4173425  4173423 شركت قدركار    4173435  
    همكاران محترم با توجه به روز رساني اطلاعات ليست تلفن ها به صورت ماهانه خواهشمند است هرگونه خطا و تغيير را به تلفن داخلي 222 واحد برق دانشگاه اعلام فرماييد.           (      تاريخ به روز رساني: 88/7/25    ) شركت رسا برق الكتريك