PrinterEnvelop

 

 

 

      

       دفتر استعدادهای درخشان

      مدير دفتر: دكتر فريبا اميني

       آدرس دفتر:حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي،طبقه دوم،اتاق شماره 11

 

 

 

مقدمه

در اجرای ماده سوم سند سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان ( مصوب چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 22/2/1377 ) و به منظور شکوفایی استعدادهای دانشجویان کشور و نیز تسهیل مسیر آموزشی آنان (آیین نامه پذیرش دانشجو یان ممتاز در مقطع تحصیلی بالاتر بدون شرکت در آزمون ورودی )  طبق مواد زیر تصویب می شود.  

ماده 1 -  به منظور رعایت اختصار ، واژه های زیر در این آیین نامه به کار می رود :  

وزارت: منظور وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است .

دانشگاه : منظور هر یک از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور است که طبق مقررات وزارت فعالیت می کنند.

دوره پایین تر : منظور دوره تحصیلی فعلی دانشجو است . 

دوره بالاتر: منظور دوره تحصیلی بلافاصله بعدی دانشجو است . 

ماده 2 -  دانشگاهها مجازند حداکثر ده درصد از ظرفیت پذیرش هر یک از رشته -  محل های دوره های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته موجود در دانشگاه را به دانشجویان ممتاز در دوره پایین تر اختصاص دهند . این ظرفیت مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در هر رشته- محل ( مذکور در دفترچه پذیرش دانشجو) است .

ماده 3 -  دانشجویان مشمول تسهیلات این آیین نامه عبارتند از : 

  الف -  دانشجوی ممتاز دوره کاردانی : دانشجویی است که ظرف مدت حداکثر چهار نیم سال دانش آموخته شود و دارای میانگین کل حداقل هجده بوده و از این لحاظ جزء ده در صد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه متبوع خود باشد .

  ب -  دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ناپیوسته : دانشجویی است که ظرف مدت حداقل چهار نیمسال دانش آموخته شود و دارای میانگین کل حداقل هفده بوده و از این لحاظ جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه متبوع خود باشد . 

  ج -  دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی پیوسته : دانشجویی است که ظرف مدت حداکثر هشت نیم سال دانش آموخته شود و دارای میانگین کل حداقل هفده بوده و از این لحاظ جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه متبوع خود باشد .

تبصره : منظور از رشته هریک از رشته - محل های مذکور در دفترچه پذیرش دانشجو در سال ورود دانشجو به دانشگاه است . 

ماده 4 -  مقدار ده درصد در هر یک از رشته -  محل های دوره های پایین تر یا بالاتر ، بر اساس مجموع ظرفیتهای دوره روزانه و نوبت دوم( شبانه ) محاسبه می شود  .

تبصره : در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هر یک از دوره های پایین تر یا بالاتر ، عدد صحیحی نباشد گرد کرده آن ( با تقریب کمتر از یک ) ملاک عمل خواهد بود. 

ماده 5 -  ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دوره های بالاتر صرفاً در همان دانشگاه محل تحصیل دانشجو امکان پذیر است ولی درصورت موافقت دانشگاه پذیرنده ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز دوره های کارشناسی پیوسته در دانشگا های دیگر بلامانع است . 

تبصره : چنانچه دانشجوی ممتاز دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، حائز رتبه اول در میان دانشجویان هم ورودی و هم رشته خود باشد می تواند در صورت موافقت دانشگاه پذیرنده در دانشگاه دیگر ادامه تحصیل دهد .  

ماده 6 -  اولویت انتخاب رشته تحصیلی در دوره بالاتر با همان رشته تحصیلی دانشجوی ممتاز در دوره پایین تر است ولی در صورت موافقت گروه آموزشی پذیرنده ، ادامه تحصیل در رشته های مرتبط دیگر بلامانع است .

ماده 7 -  دانشجویان مشمول این آیین نامه مجازند فقط یک بار و صرفاً برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود از آن بهره مند شوند . 

ماده8 -  دانشگاه موظف است فرآیند معرفی و پذیرش دانشجویان مشمول این آیین نامه را چنان طراحی کند که حداقل یک ماه قبل از آغاز سال تحصیلی در هر رشته -  محل ، مشمولان آن شناسایی شده باشند .

 ماده 9 -  نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده معاونت آموزشی وزارت است ودر شرح تفسیر مفاد، نظر این معاونت مورد استناد خواهد بود.

ماده 10- این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه ، ده ماده و سه تبصره در تاریخ 16/11/1384 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رسید و جایگزین مصوبه های سی و سومین و سی و نهمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان می شود و برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 86-85 به بعد قابل اجرا است

 

 بازگشت

 

 

 

 

 

پاره ای از وظایف این دفتر :

 

این دفتر با هدف شناسایی، حمایت و هدایت دانشجویان ممتاز و فراهم نمودن امکانات لازم برای اعتلای سطح علمی آنان در دانشگاه ها تشکیل شده است . از جمله وظایف این دفتر می توان به موارد زیر اشاره داشت :  

 

 

* فراهم آوردن امکانات رفاهی با شرایط بهتر برای این دانشجویان  

* فراهم نمودن امکانات لازمه برای شرکت این دسته از دانشجویان در کنفرانس های علم ی داخلی و خارجی  

* برگزاری دوره های آموزشی همچون دوره های زبان خارجی و کامپیوتر و .... برای این دانشجویان  

* معرفی و تقدیر از دانشجوان دارای ابتکار ، اختراع و نوآوری های علمي

 

   

 آيين نامه ها

شورای هدایت استعدادهای درخشان به منظور شناسایی ، شکوفایی ،هدایت آموزشی دانشجویان دارای استعداد درخشان وارائه تسهیلات به این دانشجویان آیین نامه هایی را تصویب و به تأیید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری رسانیده است که تمامی این آیین نامه ها در اختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور قرار داده شده است .

 

برای سهولت دسترسی دانشجویان استعداد های درخشان در زیر به تعدادی از این آیین نامه ها اشاره شده است

شرایط دانشجویان استعدادهای درخشان  

آیین نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز  

آیین نامه پذیرش دانشجویان ممتاز در دوره تحصیلی بالاتر بدون شرکت در آزمون ورودی  

آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی 

                                                                                       

                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

 اخبار

 

  • دانشجوياني عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه مي باشند كه معدل كل آنها 20 درصد از ميانگين معدل دانشكده مربوطه بالاتر باشد.


  • 50 درصد هزينه کلي شرکت در کارگاه هاي موضوعي با تائيد مدير گروه آموزشي پرداخت خواهد شد. لازم بذکر است سقف اين مبلغ 000/500 ريال مي باشد.

 

 

انشجويان واجد شرايط و متقاضي استفاده از سهميه پذيرش بدون آزمون  در دوره كارشناسي ارشد دانشگاه اراك ميتوانند در خردادماه هر سال براي دريافت فرم مربوطه به دفتر استعدادهاي درخشان مراجعه نمايند.


  • واجدين شرايط عبارتند از:
1. فارغ التحصيلاني كه بيش از يك ترم از زمان فراغت از تحصيل آنها نگذشته باشد.
2. مدت تحصيل دانشجو نبايد بيش از هشت ترم باشد.
3. دانشجو بايد جزو ده درصد برتر ورودي رشته خود باشد.
4. متقاضي حتما بايد فرم درخواست را پر كرده باشد.
لازم به ذكر است كه متقاضيان واجد شرايط مي توانند از دفتر استعداد درخشان براي ساير دانشگاهها نيز معرفي نامه بگيرند.
 
  • از دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي عضو دفتر استعداد درخشان كه در سال 1389 از اين دفتر هزينه بن كتاب دريافت نكرده اند دعوت مي شود تا با در دست داشتن فاكتور خريد كتاب( به مبلغ 300000 ريال) براي دريافت هزينه مربوطه از تاريخ 12/2/1390 به مدت 1 ماه فقط در روزهاي شنبه از ساعت 8-12 به دفتر استعدادهاي درخشان مراجعه نمايند. اسامي اين دانشجويان در دفتر استعداد درخشان موجود مي باشد.

  

                                             بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 بازگشت

 

 اهداف اولیه این گروه آشنایی با مباحث اولیه کنترل هوشمند و پروژه های انجام شده دراین زمینه بود.با توجه به به منظور شکوفایی و هدایت آموزشی دانشجویان دارای استعداد درخشان در نظام آموزش عالی کشور (آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد های درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی  )  طبق مواد زیل تدوین می شود.  

ماده 1 -  به منظور رعایت اختصار ، واژه های زیر در این آیین نامه به کار برده می شود :

وزارت: منظور وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای هدایت : منظور شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت است .  

رشته : منظور هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاهی است که دارای کد در دفترچه آزمون سازمان سنجش آموزش کشور است .  

ماده 2 -  دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که حداقل دونیم سال و حداکثر چهار نیم سال تحصیلی خود را با حداقل میانگین کل هفده گذرانده و دارای یکی از ویژگی های زیر باشند مجازند علاوه بر رشته تحصیلی خود ، به طور هم زمان ، در یکی از رشته های کارشناسی دانشگاههای کشور به تحصیل ادامه دهند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب -  دارندگان نشان طلای کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی ، به تأیید وزارت آموزش و پرورش 

  ج -  برگزیدگان رتبه اول جشنواره های خوارزمی و رازی در مرحله کشوری به تأیید دبیرخانه هر یک از جشنواره ها .   

 د -  د انشجویانی که بنا به دستورالعمل مصوب دانشگاه دارای ویژگیهای استعداد درخشا ن هستند .  

تبصره 1 -  اولویت انتخاب رشته دوم با رشته های گروه علوم انسانی ، هنر و علوم پایه و رشته های مکمل رشته اول و موجود در دانشگاه محل تحصیل دانشجو است و دانشجو موظف است تأیید گروه آموزشی رشته دوم را برای آغاز تحصیل همزمان در دو رشته کسب کند .

تبصره 2 -  دانشگاه موظف است برای اجرای بند(د) دستورالعمل را با توجه به ویژگیهای علمی  و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان تدوین کند که بر اساس آن حداکثر پنج در صد از دانشجویان هر رشته ( یا گرد کرده آن با تقریب کمتر از 1) که مشمول بندهای (الف تا ج) این ماده نیستند ، مجاز به تحصیل همزمان در دو رشته باشند . 

ماده 3 -  دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر نیم سال حداکثر تا سقف سی واحد از مجموع درسهای دو رشته را به نحوی اخذ کند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول ، هر دو رشته را به پایان رساند  . 

تبصره 1 -  پس از ورود دانشجو به رشته دوم ، استاد راهنما ی رشته اول با هماهنگی مدیر گروه آموزشی رشته دوم وظیفه راهنمایی دانشجو را بر عهده خواهد داشت .  

تبصره 2 -  تحصیل هم زمان در دو رشته مشمول همه ضوابط و مقررات آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی وزارت است .  

تبصره 3 -  با تأیید گروههای آموزشی رشته اول و دوم ، دانشجو می تواند درسهایی را که به لحاظ محتوایی تطابق داشته باشند صرفاً در یکی از دو رشته بگذراند .

ماده 4 -  دانشجو مجاز است در طول تحصیل خود ، فقط یکبار ازتسهیلات  تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی بهره مند شود.

تبصره -  دانشجو می تواند در طی دوران تحصیل همزمان در دو رشته ، با نظر استاد راهنما از تحصیل در یکی از دو رشته انصراف دهد و تحصیل خود را در رشته دیگر به پایان رساند . 

ماده 5 -  پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی در هر یک از رشته ها ، طبق مقررات وزارت ، دانشجو به دریافت دانشنامه آن رشته نایل می شود . 

تبصره 1- تا زمانی که دانشجو تحصیل در هر دو رشته را به پایان نرسانده باشد ، شاغل به تحصیل شناخته می شود و معرفی وی به اداره نظام وظیفه پس از تحصیلات در هر دو رشته خواهد بود .

تبصره 2- دانشجو پس از پایان تحصیلات در هر یک از دو رشته مجاز است در آزمون ورودی مقطع بالاتر شرکت کند . 

ماده 6- مفاد این آیین نامه مطابق دستورالعملی اجرایی خواهد شد که به تصویب دانشگاه رسیده باشد . 

ماده 7 -  معاون آموزشی وزارت وظیفه نظارت بر اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و در موارد بروز اختلاف در تفسیر مفاد ، نظر این معاونت مورد استناد خواهد بود . 

 ماده 8 -  این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه ، هشت ماده و هشت تبصره در تاریخ 25/9/1383 به تصویب شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رسید و جایگزین ( دستورالعمل چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی ) مصوب دوازدهمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت در تاریخ 5/11/1377 ، و تفسیریه های بعدی مربوط به آن می شود و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است  .

 

تيم رباتيك دانشگاه اراك

بازگشت

 

   الف -  پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که نمره کل آزمون آنها ، به تأیید سازمان سنجش اموزش کشور ، 5/2 انحراف معیار از میانگین نمره های شرکت کنندگان در گروه آزمایشی ذی ربط بیشتر باشد .

 

 دانشگاه : منظور هر یک از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور است که طبق مقررات وزارت فعالیت می کنند.  

 

 

چه کسانی می توانند جزو دانشجویان استعدادهای درخشان محسوب شوند؟

بنابر آیین نامه ها و مقررات مصوب دانشجویانی که جزو استعدادهای درخشان محسوب می شوند عبارتند از  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الف -  برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور 

ب -   برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی ( دارندگان طلای کشوری ) با معرفی وزارت آموزش و پرورش 

 ج - برگزیدگان جشنواره های خوارزمی و رازی در مرحله کشوری به تأیید دبیرخانه هر یک از جشنواره ها

د -   دانشجویانی که فاقد شرایط  فوق بوده ولی به دلیل داشتن ویژگی های استثنایی به تشخیص گروه آموزشی مربوط وشورای آموزشی دانشگاه دانشجوی ممتاز شناخته شوند ، از سوی دانشگاه به شورا معرفی می شوند تا پس ازبررسی و تأیید شورای هدایت استعدادهای درخشان بتوانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند

   

مقطع کارشناسی ارشد   

 الف -  برگزیدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد در هر رشته آموزشی  با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

ب -  دانشجویانی که شرایط ممتاز بودن را مطابق مواد (1) و ( 13) آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز تا پایان دوره تحصیلی قبلی ( کارشناسی) خود حفظ نموده باشند  

ج -  برگزیدگان المپیادهای علمی – دانشجویی کشور ( رتبه های اول تا سوم هر رشته ) با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور  

    د -  دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ئارای حداقل دو مقاله در مجلات معتبر علمی – پژوهشی

 

 

  مقطع دکتری

الف-  دارندگان رتبه اول در آزمون ورودی دوره دکتری در هر رشته به شرط شرکت بیش از 20 نفر در آزمون آن رشته 

ب-  دانشجویان دوره دکتری دارای حداقل3 مقاله در مجلات معتبر علمی – پژوهشی 

                                                                                                                                                              بازگش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه : 

در اجرای بند 2 ماده 2 ایین نامه تشکیل شورای استعدادهای درخشان در آموزش عالی مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور برقراری تسهیلات ویژه پژوهشی برای دانشجویان ممتاز در دوره های تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای ، این آیین نامه ها  تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.

 ماده 1-  تسهیلات مندرج در این آیین نامه به دانشجویان موضوع ماده 1 پایین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز مصوب جلسه مورخ 4/8/1378 شورای هدایت استعدادهای درخشان به شرح زیر اختصاص می یابد .

   الف -  برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

    ب -   برگزیدگان المپیادهای علمی دانش اموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش آموزان برگزیده در دانشگاه ها بدون شرکت در آزمون سراسری)

    ج -   برگزیدگان جشنواره های خوارزمی با معرفی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تبصره 1 -  برگزیدگان آزمون سراسری  موضوع بند الف ، کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آنها در آزمون سراسری حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط بالاتر باشد .

تبصره 2-  دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بندهای الف  تا ج  باشند اما به دلیل داشتن ویژگی های استثنایی به تشخیص گروه آموزشی مربوط و تأیید شورای آموزش دانشگاه دانشجوی ممتاز شناخته شوند ، از سوی دانشگاه به شورا معرفی می شوند تا پس از بررسی و تأیید شورا بتوانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند .

ماده 2 -  دانشجویان ممتاز می توانند به صورت فردی یا گروهی طرحهای پژوهشی پیشنهادی خود را پس از تأیید استاد مشاور برای بررسی و تأمین اعتبار به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه نمایند .

تبصره 1 -  دستورالعمل نحوه اجرای طرحهای پژوهشی دانشجویان ممتاز با پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه به اجرا در می آید .

ماده 3- دانشگاه ترتیبی اتخاذ می کند تا تسهیلات زیر را برای دانشجویان ممتاز فراهم سازد

  -  حضور در کنفرانسهای علمی و کارگاههای آموزشی و پژوهشی داخلی

  -  شرکت در کنفرانسهای علمی خارجی برای ارائه مقاله

  -  استفاده از مراکز کامپیوتر با سرویسهای ویژه پست الکترونیک و اینترنت مانند اعضای هیأت علمی

  -  استفاده از امکانات کتابخانه ای دانشگاه از قبیل تأمین کتب و نشریات مورد نیاز آنان مانند اعضای هیأت علمی

  -  عضویت در طرح امانت بین کتابخانه ای

  -  شرکت در کارگاههای آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور حسب نیاز

  -  استفاده از امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه

  -  شرکت در مسابقات علمی معتبر بین المللی 

  -  برقراری همکاری با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای استفاده دانشجویان ممتاز از امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی آنها حسب نیاز

ماده 4 -  دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که زمینه فعالیتهای پژوهشی دانشجویان ممتاز (تسهیلات مندرج در ایین نامه ) را فراهم سازند ، پس از ارائه گزارش به معاونت آموزشی وزارت مربوطف اعتبار ویژه ای از محل ردیف اعتبارات حفظ و پرورش استعدادهای درخشان دریافت خواهند کرد . 

ماده 5 -  هزینه های مالی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان ممتاز از محل اعتبارات حفظ و پرورش استعدادهای درخشان و در صورت امکان سایر منابع دانشگاه تأمین می شود .

ماده 6 -  این آیین نامه در 6 ماده پس از تصویب در جلسه مورخ 26/1/1381 شورای هدایت استعدادهای درخشان در اموزش عالی به تأیید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجراست ./  

 

 

 مقطع کارشناسی   

 

 

 

معرفی تاریخچه و ترکیب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری   

 

مقدمه:   

یکی از سرمایه های اساسی در هر کشور وجود اندیشمندان ، متخصصان علمی و دانشگاهی است که هر دولتی می تواند با بهره مندی درست و مناسب از وجود آنان به توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و به ویژه علمی مبادرت کند . درخشش جوانان ایرانی در المپیادهای علمی جهان حکایت از وجود منابع غنی اندیشه در این دیار دارد و عوامل تاریخی ، اجتماعی وجود چهره های علمی معروف ایرانی و نیز موقعیت کشور در شکل گیری پتانسیل مورد اشاره بی تأ  ثیر نمی باشد .     

تاريخچه 

 برای دست یابی به اهداف شکوفا سازی استعدادهای درخشان  در آموزش عالی  وطبق مصوبه مورخ 6/9/75  شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورایی با عنوان " شورای هدایت استعدادهای درخشان در اموزش عالی " برای تعیین سیاستها و راهبردهای عملیاتی و اجرای طرحهای آزمایشی شکوفاسازی استعدادهای درخشان در دانشگاهها و موسسه های اموزش عالی در وزارت متبوع تشکیل شد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکیب شورا : 

ترکیب اعضای شورای هدایت عبارتند از : وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا ) ; معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ; رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ; رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ; دبیر شورای گسترش آموزش عالی ; دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت بهداشت ; رئیس دانشگاه آزاداسلامی ;سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسه های پژوهشی به پیشنهاد وزیر علوم و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورا که به پیشنهاد معاون آموزشی (نایب رئیس شورا) و تأیید وزیر انتخاب می شود .   

 

اهداف شورا :   

1. فراهم سازی موجبات پرورش استعدادهای درخشان و کمک به پیشرفت علم و دانش در کشور .   

2. توجه بیشتر به تفاوتهای فرذی در جهت شکوفایی استعدادهای درخشان و فراهم ساختن امکان آموزش عمیقتر برای آنها .   

3. ایجاد گرایش و جاذبه برای استعدادهای برتر جهت تحصیل در رشته های استراتژیک و مورد نیاز کشور .   

4. ایجاد زمینه مساعد برای ارتقای کیفیت آموزش و انجام پژوهشهای بنیادی  .   

5. وضع مقررات خاص و اصلاح آیین نامه ها و مقررات موجود .

 

 

 

نحوه شکل گیری دفتر استعدادهای درخشان در دانشگاه اراک   

در راستای اجرای اهداف شورای هدایت استعدادهای درخشان درآموزش عالی ، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مستقر در حوزه معاونت آموزشی در اسفند ماه 1385 به طور رسمی به عنوان واحدی مستقل با مسئولیت خانم دکتر مژگان زنده دل فعالیت خود را آغاز کرد .  

 

جایگاه سازمانی استعدادهای درخشان در دانشگاه ها     

هر یک از دانشگا ها به طور مستقل عهده دار انجام امور مربوط به استعدادهای درخشان بوده که با تشکیل  دفتر استعدادهای درخشان در حوزه خود کلیه موارد مربوطه را رهبری می نمایند . دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اراک نیز در حوزه معاونت این دانشگاه تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد .  

 

 

اهم فعالیت های دفتر استعدادهای درخشان   

▪ عمده ترین فعالیتهای دفتر استعدادهای درخشان در دانشگاه عبارتند از :   

▪ شناسایی کلیه دانشجویانی که مشمول استفاده از آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به استعدادهای درخشان می باشند .   

▪ نظارت و پیگیری در اجرای بخشنامه ها و آیین نامه ها و چگونگی تخصیص هزینه اعتبارات مربوطه .   

▪ ایجاد بستر مناسب علمی و فرهنگی و رفاهی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان از طریق تشکیل سمینارها و کارگاه های آموزشی ، کلاسهای فوق برنامه آموزش زبان خارجی ، کامپیوتر و ایجاد خوابگا ه ها ی مناسب و پرداخت کمک هزینه  تحصیلی .   

▪ فراهم نمودن امکان اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز .   

▪ ارائه خدمات مشاوره ای و تقدیر از دانشجویان  مبتکر و مخترع و معرفی آنان از طریق جرائد و رسانه های گروهی   

▪ ایجاد هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور حمایت از اجرای پژوهشهای علمی دانشجویان ممتاز   

▪ ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی ویژه استعدادهای درخشان   

▪ ایجاد و راه اندازی مجله مخصوص به استعدادهای درخشان   

▪ جذب دانشجویان ممتاز به سمت دانشگاه اراک ( به عنوان مثال تحصیل هم زمان در دو رشته )

 

بازگشت

 

آیین نامه ها 

 

   شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی برای تعیین سیاستها و راهنمایی های عملیاتی و به اجرا در اوردن طرحهای آزمایشی شکوفاسازی استعدادهای درخشان دانشگاهها و موسسات  آموزش عالی کشور در تاریخ 13/12/75 تشکیل گردید

نقشه سايت تماس با ما نظر راجع به اين صفحه
Copyright © 2000-2004 Arak University