ليست رشته هاي دانشگاه اراك به تفكيك دانشكده و مقطع

 

 

دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی مقطع رشته و گرایش سال تأسیس
ریاضیات کارشناسی
 • ریاضیات وکاربردها
 • ریاضی کاربردی
 • ریاضی محض
 
زیست شناسی کارشناسی
 • زیست گیاهی
 • زیست عمومی
 • زیست جانوری
 
شیمی کارشناسی
 • شیمی کاربردی
 • شیمی محض
 
فیزیک کارشناسی
 • فیزیک
 

 

 

 

 

 

دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مقطع رشته و گرایش سال تأسیس
مهندسی شیمی کارشناسی
 • صنایع پالایش
 • صنایع پلیمر
 • گرایش عمومی
 
مهندسی عمران کارشناسی
 • عمران-عمران
 • گرایش عمومی
 
مهندسی کامپیوتر کارشناسی
 • نرم افزار
 
مهندسی مکانیک کارشناسی
 • ساخت و تولید
 • گرایش عمومی
 
مهندسی برق کارشناسی
 • قدرت
 • مخابرات
 
مهندسی مواد کارشناسی گرایش متالورژی صنعتی  

 

 

 

 

 

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
گروه آموزشی مقطع رشته و گرایش سال تأسیس
تاریخ کارشناسی تاریخ  
الهیات و معارف اسلامی کارشناسی علوم قرآن و حدیث  
زبان وادبیات فارسی کارشناسی ادبیات فارسی  
تربیت بدنی کارشناسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی  
زبانهای خارجی کارشناسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 
زبان و ادبیات عربی کارشناسی زبان و ادبیات عرب  
علوم تربیتی کارشناسی
 • تکنولوژی آموزشی
 • روانشناسی عمومی
 

 

 

 

 

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی مقطع رشته و گرایش سال تأسیس
آب کارشناسی مهندسی کشاورزی - آب  
علوم دامی کارشناسی مهندسی کشاورزی -علوم دامی  
باغبانی کارشناسی مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی  
منابع طبیعی کارشناسی مهندسی محیط زیست  
گیاهان دارویی ومعطر کاردانی گیاهان دارویی ومعطر