به سايت معاونت دانشجويي و فرهنگی دانشگاه اراک خوش آمديد

مسئول سايت معاونت دانشجويي و فرهنگی

علی شريفي

1
 

انتقادات و پيشنهادات خود را به آدرس الکترونيکی زير ارسال فرمائيد

sharifiali@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس : اراک خيابان شهيد دکتر بهشتی دانشگاه اراک- طبقه سوم ساختمان معاونت دانشجويي و فرهنگی - فوق برنامه فرهنگی
تلفن تماس : 2763555-0861