به سايت معاونت دانشجويي و فرهنگی دانشگاه اراک خوش آمديد

مسئول دفتر معاونت دانشجويي و فرهنگی

 

ابراهيم حسنی

 


وقت ملاقات با معاون دانشجويي و فرهنگی   

دوشنبه ها : 45/11 الی 10

چهار شنبه ها : 45/11 الی 10

جهت تعيين وقت ملاقات با این دفتر تماس و یا حضورا مراجعه فرمائيد

تلفن تماس : 2777024-0861دورنگار : 2764955-0861  

--------------------------------------      

آدرس معاونت دانشجويي و فرهنگی : اراک خيابان شهيد دکتر بهشتی دانشگاه اراک- طبقه سوم ساختمان معاونت دانشجويي و فرهنگی
تلفن دانشگاه اراک4-2777400 -0861 صندوق پستی دانشگاه :879 -کد پستی : 38156